Nicolau Suárez Olalla Dissenyador gràfic i desenvolupador web

Expressions regulars

Aquest post anirà dedicat a les expressions regulars i anirà actualitzant-te a mesura que avanci en l'aprenentatge i/o practica amb aquests patrons.

Hi escriuré allò que trobi interessant destacar o que vull tenir a mà, per facilitar-me l'ús o recordar, car en més d'una ocasió i llenguatge de programació n'hauré de fer ús.

Ara (15 de maig de 2018) comencem amb aquestes indicacions:

^ i ^: son els caracters per a indicar com a de començar i/o acabar un string:

^ per especificar l'inici i amb ^ el final.

Ambdos es poden utilitzar en la mateixa expressió, indicant així com ha de començar i finalitzar l'string, oblignat, això si, a especificar quin format i extensió tindrà; per exemple:

Amb aquesta expressió ^\D\d$ podem trobar strings com: "h1", "<2", "p4", "f1", etc.

Si volem filar una mica més prim podem indicar que el primer caracter sigui una lletra canviant \D per [a-Z] si volem que sigui minúscula o [A-Z] si la preferim majúscula perquè ens apareixi, per exemple "F1".

Si tant ens és si es una o altra, aleshores [A-Za-z].

Publicat el 15-05-2018, a les 18:04
2

Descobrint el territori youtuber

Conscient de les possibilitats que ofereix internet per adquirir coneixements de manera gratuïta (dintre del que cap, perquè internet s'ha de pagar) vaig començar a cercar, a YouTube, vídeos, documentals de TV o d'autors amateurs que parlessin de la història de la programació.

Vaig trobar-ne bastants, complementaris, ja que no tots destacaven el mateix, excepte els aspectes i dades més acceptades i generals. Resultà una cerca molt interessant i que encara no he acabat d'eixugar i a més amb un abast i benefici major del previst, ja que també vaig descobrir a dos youtubers que publiquen vídeos sobre programació, gestió de projectes, experiències laborals, mètodes per millorar l'aprenentatge.

Publicat el 17-04-2017, a les 02:06
10